با ما در تماس باشید

شما لایق بهترین ها هستید

واحد فروش :

شماره تماس همراه:

۰۹۹۰-۴۷۷-۲۷۷-۳

۰۹۹۰-۴۷۷-۲۷۷-۴

شماره تماس ثابت :

021-3664-8003

021-3664-8004

شماره تماس اضطراری:

۰۹۱۲-۴۲۶-۲۲-۱۷

آدرس ایمیل

support@cidaelectronic.ir

info@cidaelectronic.ir

sale@cidaelectronic.ir

فرم تماس با شرکت

شبکه های مجازی

     

Saudi ArabiaUSA